Domov Novinky v KPIS Wincodex

Suma životného minima od 1.7.2010


Od 1. 7.2010 sa podľa Oznámenia MPSVR SR zvyšuje suma životného minima o 0,1%.

Znamená to, že prídavok na dieťa sa od 1.7.2010 zvýši zo súčasných 21,99 € na 22,01 €.
Súčasne to znamená, že od 1.7.2010 sa zvýši daňový bonus na dieťa a to zo súčasných 20,00 € na 20,02 €.


Posledná zmena (Streda, 30 Jún 2010 12:02)

 

Nový číselník Fondov


Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 a maximálny vymeriavací základ od 1. júla 2010

Dňa 30. apríla 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 (ďalej len „opatrenie“).

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 13:11)

Čítajte viac...

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
f_pol104_10_1.jpg