Domov Novinky v KPIS Wincodex

Nová štruktúra vety ISCP 1.1.2012

 


Nová štruktúra vety ISCP (MPSVR SR) 1-04 od 1.1.2012

Počnúc rokom 2012 sa mení súbor ukazovateľov v zisťovaní o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí :

Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 14:22)

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda od 1.1.2012


Minimálna mzda na rok 2012

Od 1.1.2012 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z. z, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej  mzdy na rok 2012.

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 09:19)

Čítajte viac...

 

Oznamovacia povinnosť od 1.10.2011


Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov v zmysle Metodického usmernenia  ÚDZS č. 3/3/2009 s platnosťou od 1.10.2011

V zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 3/3/2009 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni", boli od 1.10.2011 zapracované zmeny v oznamovacích povinnostiach do tlačiva: Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch při zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.Zoznam uvedených zmien:

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 10:03)

Čítajte viac...

 

Novela zákona č. 580/2004


Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platná od 1.8.2011

V zmysle § 20 o vykazovaní poistného je zamestnávateľ povinný v mesačnom výkaze  uviesť celkovú výšku príjmu,
na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, a vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 16.

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)

Čítajte viac...

 

Legislatívne zmeny od 1.1.2011


Legislatívne zmeny platné od 1.1.2011 zapracované V KPIS Wincodex:

  • novela Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • novela Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
  • novela Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.
  • novela Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca č. 462/2003 Z. z.
  • novela Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • novela Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z.

 

 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)

 

Legislatívne zmeny pre mzdy


Legislatívne zmeny pre modul mzdy platné od 1.1.2011 zapracované vo verzii 10.018:

1. minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:49)

Čítajte viac...

 

Suma životného minima od 1.7.2010


Od 1. 7.2010 sa podľa Oznámenia MPSVR SR zvyšuje suma životného minima o 0,1%.

Znamená to, že prídavok na dieťa sa od 1.7.2010 zvýši zo súčasných 21,99 € na 22,01 €.
Súčasne to znamená, že od 1.7.2010 sa zvýši daňový bonus na dieťa a to zo súčasných 20,00 € na 20,02 €.


Posledná zmena (Streda, 30 Jún 2010 12:02)

 

Nový číselník Fondov


Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 a maximálny vymeriavací základ od 1. júla 2010

Dňa 30. apríla 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 (ďalej len „opatrenie“).

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 13:11)

Čítajte viac...

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Faktura.jpg