Domov

Novinky v KPIS Wincodex

KPIS Wincodex


Komplexný podnikový informačný systém WINCODEX je tretia generácia informačného systému. Bola vyvinutá našimi pracovníkmi pre užívateľské prostredie Windows a využíva technológiu Client/Server.

Systém WINCODEX je plne modulárny ekonomický softvér, určený pre lokálne aj sieťové spracovanie s podporou výmeny údajov medzi vzdialenými pracoviskami prostredníctvom elektronických médií.

Daná modularita zabezpečuje jeho efektívne fungovanie vo všetkých druhoch podnikateľských subjektov, či už ide o výrobné, obchodné organizácie, spoločnosti podnikajúce v oblasti služieb, ale aj spoločnosti podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej výroby.

Je typickým zástupcom riešení na mieru. Má jednoduché nastavenie na organizačnú štruktúru každej organizácie a jeho plné prispôsobenie procesom, ktoré v nej prebiehajú. Tieto vlastnosti umožňujú jeho maximálnu otvorenosť a flexibilitu.

Systém má v sebe implementované veľmi silné nástroje, tzv. generátory, ktoré poskytujú neobmedzenú možnosť dotvárania projektu priamo u odberateľa.


 

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_OZNZAM14_1.jpg