Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 2 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky


Hlásenie je ročný výkaz o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činností poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii.

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 11:12)

Čítajte viac...

 

S účinnosťou od 15.3.2013 platí novela č.5 Metodického usmernenia UDZS č. 3/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktoré v bode 17 upravuje evidenciu osôb vykonávajúcich činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru:

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:39)

Čítajte viac...

 

 


Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov č. 395/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny týkajúce sa zamestnancov od 1.1.2013:

Zrušenie rovnej sadzby dane.

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:00)

Čítajte viac...

 

 


Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

 

Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:20)

Čítajte viac...

 


S účinnosťou od 01.01.2013 platí novela č.4 Metodického usmernenia UDZS č. 3/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktoré upravuje nahlasovanie neplateného voľna, nepravidelného príjmu a zamestnancov pracujúcich na dohodu.

Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:17)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie