Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 8 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:27)

Čítajte viac...

 

Dňa 17.10.2013 bol prijatý Národnou radou SR zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Väčšina legislatívnych zmien nadobudne účinnosť od 1.januára 2014.

Navýznamnejšou zmenou, ktorú zavádza novela zákona o DPH je:

  1. Kontrolný výkaz DPH

  2. Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri vybraných komoditách (§69 ods.12 zákona)

  3. Zrušenie združení

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:30)

Čítajte viac...

 

Zákon č. 338/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Od. 1.11.2013 sa zavádza nová výnimka z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a súčasne i zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 14:09)

Čítajte viac...

 


Od 1.1.2014 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na

352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 13:44)

Čítajte viac...

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2013 sumy životného minima.

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby sa od 1.7.2013 zvýšilo zo sumy 194,58 eura na sumu 198,09 eura (zvýšenie o 1,8%).

Posledná zmena (Pondelok, 15 Júl 2013 09:28)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie