Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 64 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Do KPIS WinCodex bol implementovaný nový nástroj pre automatizovaný nápočet údajov a manuálne zadávanie údajov do riadneho, opravného alebo dodatočného daňového priznania  k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel platného k 1.1.2015.

Automatizovaný nápočet údajov je viazaný na modul Dlhodobého majetku.

Do daňového priznania sa do zoznamu vozidiel a údaje o nich definované v technických parametroch preberú tie vozidlá, ktoré majú v matričnom súbore dlhodobého majetku označený parameter: Počítať daň.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:44)

Čítajte viac...

 

Do jednotlivých modulov bola doplnená nová ponuka "Kontrola zaúčtovania" v menu "Účtovanie".

Do modulu účtovníctva bola doplnená Kontrola zaúčtovania, ktorá obsahuje kontroly zaúčtovania po jednotlivých moduloch.

 

Kontrola skontroluje:

- stav zaúčtovania v jednotlivých moduloch

- identifikuje nezaúčtované pohyby

- identifikuje dávky účtovania, ktroré je potrebné opravne účtovať.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

Na svojom webovom portáli Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 4. januára 2016 umožňuje zamestnávateľom zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES).

 

Začiatok povinnosti elektronického zasielania ELDP závisí od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

- od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania ELDP v elektronickej alebo papierovej forme pre všetkých

- od 1. júla 2016 – povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov na 20

- od 1. januára 2017 - povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme, elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah (to platí aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Uvedený postup sa vyžaduje z dôvodu vykonávania kontrol v prijatých elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

QR kód, platba a faktúra

Čo je QR kód?

QR kód, anglická skratka „quick response“, v preklade rýchla odozva. Rýchle informácie najrozmanitejšieho druhu. Jeden QR kód je schopný obsiahnuť informáciu do 3000 bajtov, teda  viac ako 4 000 znakov alebo  7 000 číslic.

Posledná zmena (Utorok, 31 Máj 2016 10:10)

Čítajte viac...

 

V súvislosti so zverejnením nového formuláru kontrolného výkazu (platný od 1. 4. 2016)
dávame do pozornosti, že novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 upravuje
uvádzanie údajov v časti B.3. kontrolného výkazu – údaje o odpočítaní dane zo
zjednodušených faktúr, a to nasledovne:

 

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Apríl 2016 09:02)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie