Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 21 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731,ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Čítajte viac...

 

Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017342/2020-731 o určení vzoru tlačiva daňového priznania

k dani z pridanej hodnoty z 3. decembra ustanovilo nový vzor výkazu pre rok 2021.

 

Čítajte viac...

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. novembra 2020 č. č. MF/017527/2020-726,ktorým

sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

 

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa - Elektronické služby

Nová verzia Výkazov poistného a príspevkov (VP) a Mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV)

 

Dňa 26.1.2021 bola na portál SP - Elektronické služby nasadená nová verzia MV a VP (v.2021), v ktorej je pridaný nový údaj - IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu).


Platnosť novej verzie je od obdobia MV a VP 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre MV je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre VP je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a len za riadky prílohy s obdobím od 01/2021 a vyššie, čo v prípade VP spracovaného v KPIS WinCodex (nepravidelný príjem a príjem po ukončení ak sa príjem bude rozpočítavať na rok 2021 a vyššie) sa bude týkať spracovania miezd za výplatné obdobie najskôr január 2021.

VP v novej verzii bez uvádzania IČPV je potrebné zaslať už za údaje spracované za výplatné obdobie december 2020.

 

Posledná zmena (Streda, 27 Január 2021 11:30)

Čítajte viac...

 

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Január 2021 15:28)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie