Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 12 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

 

Zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Čítajte viac...

 

 

Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300//2018 Z. z.  zo dňa 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na 520eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:58)

Čítajte viac...

 

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:49)

Čítajte viac...

 

Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom

od 1.7.2018.

 

Novela zákona:

- zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového poistenia od 1.7.2018

a vzťahujú sa na ňu obdobné pravidlá, ako na odvodovú výnimku pri dohode o brigádnickej práci

študentov (DoBPŠ)

- poberatelia predčasných starobných dôchodkov neplatia od 1.7.2018 z dohody poistné na nemocenské

poistenie.

Posledná zmena (Utorok, 03 Júl 2018 12:52)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie