Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 5 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Servis

Modul Servis slúži na evidenciu servisných a reklamačných úkonov.

Ku jednotlivým zápisom servisu možno vytvoriť aj objednávku, následne zrealizovať výdaj použitého tovaru zo skladu a následne vytvoriť faktúru pre zákazníka.

 

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280//2016 Z. z.  Zo dňa 12. októbra 2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 10:01)

Čítajte viac...

 

Podľa zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov sa daňový bonus podľa § 33 zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Tento postup sa podľa § 52zd zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:51)

Čítajte viac...

 

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:48)

Čítajte viac...

 

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:46)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie