Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 2 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom

od 1.7.2018.

 

Novela zákona:

- zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového poistenia od 1.7.2018

a vzťahujú sa na ňu obdobné pravidlá, ako na odvodovú výnimku pri dohode o brigádnickej práci

študentov (DoBPŠ)

- poberatelia predčasných starobných dôchodkov neplatia od 1.7.2018 z dohody poistné na nemocenské

poistenie.

Posledná zmena (Utorok, 03 Júl 2018 12:52)

Čítajte viac...

 

Nový nástroj Sociálnej poisťovne pre prihlasovanie zamestnancov do registra

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle § 231 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov 

a sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca.

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:38)

Čítajte viac...

 

S účinnosťou od 1.5.2018 bol zákonom č. 63/2018 Z. z. novelizovaný zákon č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce

 

Novela Zákonníka práce priniesla nasledovné zmeny:

-       úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok

-       nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

-       možnosť vyplácania  letných a vianočných odmien tzv. 13. a 14. platu oslobodeného od daní a odvodov

-       povinnosť zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní pracovnej ponuky  základnú zložku mzdy

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:31)

Čítajte viac...

 

Zákonom č. 351/2017 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

, sa od 1.1.2018 zrušila odpočítateľná položka na ZP pre zamestnávateľa.

Posledná zmena (Utorok, 17 Apríl 2018 12:51)

Čítajte viac...

 

Do 31. januára 2018 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2018 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2018: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Posledná zmena (Štvrtok, 22 Február 2018 12:57)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie