Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 3 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2020  sumy životného minima nasledovne:

       ·       214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Čítajte viac...

 
Sociálna poisťovňa informuje:

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov. Presné podmienky, akým spôsobom sa odklad bude riadiť – teda hlavne ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania – ešte stanoví vláda svojim nariadením. Koho presne sa možnosť odkladu odvodov týka?

Posledná zmena (Streda, 08 Apríl 2020 08:48)

Čítajte viac...

 

(nemocenské vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu) 

 

 Sociálna poisťovňa informuje:

 V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19:

Posledná zmena (Utorok, 07 Apríl 2020 17:02)

Čítajte viac...

 

Zákon č. 63/2020 Z. z. z 25. Marca, ktorým sa novelizoval zákon o Sociálnom poistení v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, upravuje:

Posledná zmena (Nedeľa, 29 Marec 2020 12:41)

Čítajte viac...

 

V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1.4.2020  (týka sa obecných policajtov) Sociálna poisťovňa oznamuje nasadenie novej schémy RLZEC v2019 - t. j. Registračný list fyzickej osoby.

 

Pôjde o prechod zo dňa na deň o pol noci (ako vždy) a to 31.3.2020, 00:00 s tým, že:

-  do 30.3.2020, 23:59 bude fungovať súčasne platná schéma

-  od 31.3.2020, 00:00 bude fungovať nová schéma

 

Posledná zmena (Nedeľa, 29 Marec 2020 11:09)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie