Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 22 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky


Legislatívne zmeny platné od 1.1.2011 zapracované V KPIS Wincodex:

  • novela Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • novela Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
  • novela Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.
  • novela Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca č. 462/2003 Z. z.
  • novela Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • novela Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z.

 

 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)

 

Legislatívne zmeny pre modul mzdy platné od 1.1.2011 zapracované vo verzii 10.018:

1. minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:49)

Čítajte viac...

 


Od 1. 7.2010 sa podľa Oznámenia MPSVR SR zvyšuje suma životného minima o 0,1%.

Znamená to, že prídavok na dieťa sa od 1.7.2010 zvýši zo súčasných 21,99 € na 22,01 €.
Súčasne to znamená, že od 1.7.2010 sa zvýši daňový bonus na dieťa a to zo súčasných 20,00 € na 20,02 €.


Posledná zmena (Streda, 30 Jún 2010 12:02)

 


Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 a maximálny vymeriavací základ od 1. júla 2010

Dňa 30. apríla 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 (ďalej len „opatrenie“).

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 13:11)

Čítajte viac...

 
Prihlásenie