Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 6 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2024

V mesiaci nástupu do zamestnania, resp. pri zmene: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2024 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa: § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom: novelizované znenie § 140 ods. 1 písm. b/ od 1.1.2024

Zákonom č. 210/2023 Z. z. sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.1.2024 sa opäť menia podmienky vymedzené v § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pre matky, otcov resp. iné osoby, ktoré sa starajú o dieťa.

Posledná zmena (Pondelok, 18 Marec 2024 10:39)

Čítajte viac...

 

Zdravotné poistenie od 1.1.2024: zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľa z 10 % na 11% a z 5% na 5,5% pre zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zákonom č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií sa s účinnosťou od 1.1.2024 novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  (Čl. XII).

Čítajte viac...

 

Oznámenie č. 373/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2024 je:

a) 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Čítajte viac...

 

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2022 a jeho vplyv na platenie poistného v roku 2024

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného

vymeriavacieho základu za rok 2022. Jeho hodnota je 15 648 € a má vplyv na výpočet:

·       maximálneho VZ na platenie poistného na sociálne poistenie v roku 2024

·       maximálneho denného VZ pre náhradu príjmu a nemocenské vyplácané pre DPN vzniknutú v roku 2024

·       maximálneho VZ pre platenie preddavkov z dividend vyplatených za obdobie rokov 2011 až 2016

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie