Domov Novinky v KPIS Wincodex Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2013

Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2013

 


Od 1.1.2013 sa maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného:

 

  • na sociálne poistenie pre všetky druhy poistenia
  • na zdravotné poistenie

zjednocujú a zvyšujú na výšku 5 násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Výnimkou je v rámci sociálneho poistenia úrazové poistenie, kde sa zachováva neobmedzený maximálny vymeriavací základ.

Za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je maximálny vymeriavací základ mesačne:

  • zamestnanca na sociálne poistenie 3 930,00 Eur
  • zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca na sociálne poistenie 3 930,00 Eur
  • zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie 3 930,00 Eur (ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11  ods. 3 zákona o zdravotnom poistení z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa  akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz).

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

 


 

Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:18)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
f_pol104_10_1.jpg