Domov Novinky v KPIS Wincodex Daň z pridanej hodnoty od 1.10.2012

Daň z pridanej hodnoty od 1.10.2012

 

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty od 1.10.2012


V čiastke 63/2012 Zbierky zákonov SR bol zverejnený zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších  predpisov. Novela zákona  je účinná od 1. októbra 2012 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdnu účinnosť  1. januára 2013 a 1. januára 2014.

 

 

V súvislosti s prijatou novelou zákona o DPH bola v zmysle § 43 ods. 5 písm. c/ zapracovaná  do programu  WinCodex  možnosť tlače Potvrdenia o prijatí tovaru odberateľom, ktorým je potrebné  preukázať dodanie tovaru  do iného  členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH.


 

 

Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 12:16)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Union_2009_1.jpg