Domov Novinky v KPIS Wincodex Vymeriavacie základy od 1.1.2012

Vymeriavacie základy od 1.1.2012

 


Vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie od 1.1.2012

Podľa súčasne platnej právnej úpravy sa od 1.1.2012 mení suma maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie zamestnancom a zamestnávateľom.

 

Za obdobie od 1. januára 2012 bude
  • maximálny vymeriavací základ mesačne na sociálne poistenie:
  • na platenie poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume 1 153,50 EUR (za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 je v sume 1 116,75 EUR),
  • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity v sume 3 076,00 EUR (za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 je v sume 2 978,00 EUR).
  • maximálny vymeriavací základ mesačne na verejné zdravotné poistenie:
    • na platenie poistného na verejné zdravotné poistenie v sume 2 307,00 EUR (za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je v sume 2 233,50 EUR)

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.


 

Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 14:21)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg