Domov Novinky v KPIS Wincodex Zvýšenie daňového bonusu od 1.7.2012

Zvýšenie daňového bonusu od 1.7.2012

Zvýšenie sumy daňového bonusu od 1.7.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2012 sumy životného minima. Životné minimum sa zvýšilo zo 189,83 eura na na 194,58 eura – t.j. zvýšenie o 2,5%.

 

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima

Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2011 v sume 20,51 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2012 zvyšuje na sumu 21,03 eura mesačne t.j. zvýšenie o sumu 0,52 eura (20,51 * 2,5%).

Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2012 pri vyplatení mzdy v auguste 2012.

Znamená to, že od 1.7.2012 je nevyhnutné v parametroch miezd zmeniť:

  • sumu daňového bonusu z 20,51 eura na 21,03 eura

(uvedenú zmenu je nevyhnutné vykonať obmedzením pôvodnej vety dátumom platnosti DDO 30.06.2012 a editáciou novovzniknutej vety).


 

 

Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 14:18)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPSA_1.jpg