Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda od 1.1.2012

Minimálna mzda od 1.1.2012


Minimálna mzda na rok 2012

Od 1.1.2012 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z. z, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej  mzdy na rok 2012.

Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na:

a) 327,20 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 1,880 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2012:

1. Úprava parametrov miezd:

  • minimálna mesačná mzda: 327,20 eur
  • minimálna hodinová mzda: 1,880 eur
  • minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,0053 eur
  • minimálna mzda pre daňový bonus: 163,60 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona o DzP na mesiac § 33 zákona č. 595/2003 Z. z..

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov v pracovných operáciach


Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 09:19)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg