Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela zákona č. 580/2004

Novela zákona č. 580/2004


Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platná od 1.8.2011

V zmysle § 20 o vykazovaní poistného je zamestnávateľ povinný v mesačnom výkaze  uviesť celkovú výšku príjmu,
na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, a vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 16.

 

Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

V súvislosti s uvedenou novelou zákona o zdravotnom poistení boli v KPIS Wincodex zapracované nové tlačivá:
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné  poistenie platné od 1.8.2011 pre zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa ponechala v platnosti tlačivo platné od 1.5.2011 aj po 1.8.2011

 


 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg