Domov Novinky v KPIS Wincodex Legislatívne zmeny od 1.1.2011

Legislatívne zmeny od 1.1.2011


Legislatívne zmeny platné od 1.1.2011 zapracované V KPIS Wincodex:

  • novela Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • novela Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
  • novela Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.
  • novela Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca č. 462/2003 Z. z.
  • novela Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • novela Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z.

 

 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg