Domov Novinky v KPIS Wincodex Legislatívne zmeny pre mzdy

Legislatívne zmeny pre mzdy


Legislatívne zmeny pre modul mzdy platné od 1.1.2011 zapracované vo verzii 10.018:

1. minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
2. novela Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.:
  • 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2011
  • zrušenie zrážkovej dane
3. novela Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.:
  • zatriedenie zamestnancov v zmysle § 4 zákona do pracovných pomerov a ich odvodová povinnosť: zamestnanci s pravidelným mesačným príjmom a zamestnanci s nepravidelným mesačným príjmom
  • zmeny vo vymeriavacom základe a odvodoch: rozšírený okruh príjmov vchádzajúcich do VZ, zaokrúhľovanie VZ ( § 138 ods. 1, ods. 18), zaokrúhľovanie VZ a odvodov (§ 129 ods.2), rozpočítanie VZ u zamestnancov s nepravidelným príjmom a u zamestnancov s vyplateným príjmom zo závislej činnosti po ukončení poistenia (§139b ods. 1 a 2)
  • - nové tlačivá a export Mesačného výkazu, Výkazu poistného a RLFO
4. novela Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca č. 462/2003 Z. z.:
  • zmena pri určovaní rozhodujúceho obdobia (§8 ods. 4)
  • zmena zaokrúhľovania denného VZ (§ 8 ods. 5)
5. novela Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.:
  • zmeny vo vymeriavacom základe a odvodoch

 


 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:49)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvr_2009.jpg