Domov Zoznam modulov BAR, EAN čiarové kódy

Systém čiarových kódov pre KPIS Wincodex

Systém čiarových kódov v kombinácii s prenosnými terminálmi nahrádza zastaralý systém "papierových zoznamov",
čím sa zefektívňuje akákoľvek skladová manipulácia (predaj, príjem na sklad, inventúra skladu) a zároveň sa používaním
tohto systému vytvára ľahko odkontrolovateľná história všetkých pohybov..

Prenosné terminály - čítačky čiarových kódov používajú vlastnú online aplikáciu - CdxMobile. Systém v terminále je plne grafický a beží na platforme Android, podporované sú kvalitné priemyselné terminály Zebra a M3. Prenos údajov prebieha prostredníctvom Wifi siete.


Aplikácie CdxMobile

Online spracovanie:

  • možnosť spracovania niekoľkých objednávok naraz, ktoré sa odošlú z KPIS Wincodex do terminálu na spracovanie
  • možnosť vykonania niekoľkých čiastočných inventúr na niekoľkých termináloch súčastne, pričom systém dynamicky pracuje  s množstevnými úrovňami - palety, balíky, kusy ...
  • možnosť príjmu na sklad - príjem tovaru s existujúcimi skladovými kartami, príjem nového tovaru, príjem na dodací list.
  • možnosť preradenia položky na iný sklad, ukladanie položiek do regálov
  • možnosť zisťovania podrobných informácií o skladovej položke.

Celý systém je možné upravovať a rozširovať podľa individuálnych požiadavok používateľov.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_VYSKAPRIJMU16_1.jpg