Domov Zoznam modulov BAR, EAN čiarové kódy

Systém čiarových kódov pre KPIS Wincodex

Systém čiarových kódov v kombinácii s prenosnými terminálmi nahrádza zastaralý systém "papierových zoznamov",
čím sa zefektívňuje akákoľvek skladová manipulácia (predaj, príjem na sklad, inventúra skladu) a zároveň sa používaním
tohto systému vytvára ľahko odkontrolovateľná história všetkých pohybov..

Systém čiarových kódov sa dá implementovať aj do výrobného procesu:

  • sledovanie jednotlivých bodov výrobného procesu
  • tvorba pracovných listov zamestnancov
  • príjem výrobkov z výroby -  odpis materiálu zo skladu
  • príjem výrobkov na sklad hotových výrobkov


Prenosné terminály - čítačky čiarových kódov používajú vlastnú online/offline aplikáciu - CdxMobile.
Systém v terminále je plne grafický a beží na platforme WinCE 5.0, 6.0, podporované sú kvalitné priemyselné terminály
Motorola (predtým Symbol) a Datalogic. Prenos údajov: USB, Wifi

Aplikácie CdxMobile

Offline spracovanie:

  • možnosť spracovania niekoľkých objednávok naraz, ktoré sa odošlú z KPIS Wincodex do terminálu na spracovanie
  • možnosť vykonania niekoľkých čiastočných inventúr na niekoľkých termináloch súčastne, pričom systém dynamicky

pracuje  s množstevnými úrovňami - palety, balíky, kusy ...
Online spracovanie:

  • možnosť príjmu na sklad - príjem tovaru s existujúcimi skladovými kartami, príjem nového tovaru.
  • možnosť príjmu z výroby - príjem výrobkov s konkrétnou šaržou a evidenciou výrobného zamestnanca
  • možnosť zisťovania podrobných informácií o skladovej položke.


Zoznamové údaje sú v termináli zobrazené prostredníctvom prehľadných tabuliek s individuálnymi nastaveniami, triedeniami a filtrami.
Celý systém je možné upravovať a rozširovať podľa individuálnych požiadavok používateľov.

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Júl 2012 14:07)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
MesVykP_2009.jpg