Domov Zoznam modulov Obchod Cenové ponuky


Cenové ponuky

Modul slúži na evidenciu, aktualizáciu a spracovanie cenových ponúk pre jednotlivých odberateľov a dodávateľov evidovaných v registri firiem. Cenové ponuky je možné vystavovať a evidovať v tuzemskej i v cudzej mene. Vystavovanie cenových ponúk sa realizuje cez modul Obchod a cez tento modul je možné cenové ponuky ďalej spracovať, t.j. prebrať cenové ponuky do objednávky, dodacieho listu, zálohovej faktúry, faktúry.

Cenové ponuky obsahujú:
 • Evidenciu cenových ponúk s členením na došlé a odoslané cenové ponuky
 • Možnosť aktualizácie cenových ponúk, t.j. následne upravovať jednotlivé položky evidovaných cenových ponúk
 • Možnosť vytvárať kópie cenových ponúk
 • Spracovanie cenových ponúk, t.j. vystaviť z cenovej ponuky objednávku, dodací list, zálohovú faktúru, faktúru, resp. prebrať cenovú ponuku pri predaji cez fiškálnu pokladňu
 • Možnosť vybaviť cenovú ponuku bez ďalšieho spracovania, t.j. označiť cenovú ponuku za vybavenú
 • Možnosť zrušiť cenovú ponuku, t.j. označiť cenovú ponuku za zrušenú s uvedením dôvodu zrušenia a dátumu zrušenia. Zrušená cenová ponuka a k nej prislúchajúce položky naďalej zostanú v evidencii cenových ponúk
 • Možnosť vymazania cenovej ponuky z evidencie
 • Možnosť zapísať predajné ceny z odoslanej cenovej ponuky do individuálneho cenníka pre daného odberateľa. Zápis predajnej ceny do individuálneho cenníka prebieha automatizovane.
 • Možnosť vybavenia, zrušenia, vymazania cenovej ponuky a zápis predajných cien z položiek cenovej ponuky do individuálneho cenníka je viazaná na prístupové práva používateľa
 • Možnosť vyhľadávať, filtrovať a triediť evidenciu cenových ponúk podľa používateľom zadaných kritérií
 • Tvorbu, tlač a export dokladov (cenové ponuky) do PDF súboru, ako obrázok do e-mailu

 

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 09:23)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_UrazDavka_2009.jpg