Domov Zoznam modulov Zákazky


Zákazky

Modul Zákazky je určený na evidenciu a sledovanie zákaziek, t.j. prijatých objednávok od odberateľov z hľadiska časového a vecného. Z časového hľadiska sa sledujú plánované a skutočné dátumy zahájenia a ukončenia zákazky, z hľadiska vecného sa pomocou položiek sledujú jednotlivé zdroje potrebné pre plnenie zákazky, náklady, výnosy a rentabilita zákazky. Zákazky je možné sledovať v tuzemskej i v cudzej mene.

Modul je prepojený so všetkými modulmi informačného systému, t.j. s modulom Zásoby, Faktúry, Mzdy, Dlhodobý majetok, Účtovníctvo, Banka, Pokladňa.

Zákazky obsahujú:

  • Evidenciu zákaziek
  • Definovanie výpočtov na sledovanie nákladov a výnosov k zákazkám
  • Definovanie režimu sledovania stavu zákazky podľa používateľa určeného časového kritéria (mesačný, týždenný, denný, neobmedzený)
  • Výpočet sledovania stavu zákazky
  • Zobrazenie pohybov k jednotlivým zákazkám podľa používateľa zvoleného časového kritéria. Pohyby k jednotlivým zákazkám môžu vznikať dvoma spôsobmi: automatizovane z iných modulov, resp. ručne zadanými pohybmi
  • Tvorbu a tlač zostáv potrebných pre efektívne vyhodnocovanie stavu a plnenia zákaziek s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
  • Doklady o prehľade nákladov a výnosov zákazky s možnosťou exportu do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 08:09)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_UrazDavka_2009.jpg