Domov Zoznam modulov Obchod Objednávky

Objednávky

Modul rieši oblasť záujmu organizácie a jej obchodných partnerov (t.j. dodávateľov a odberateľov), o materiál, tovar, vlastné výrobky alebo služby. Umožňuje vystavovanie a evidovanie dodávateľských a odberateľských objednávok, ich opravy, zrušenie, rezervácie, presúvanie, vybavenie a spracovanie, t.j. automatické vystavenie faktúr, zálohových faktúr a dodacích listov.

V rámci projektu je integrovaný do väčšieho celku, modulu Obchod, ale je plne funkčný aj samostatne. Prepojený je s ďalšími modulmi informačného systému a to s modulom Faktúry, Zásoby, Doprava, Výroba a Účtovníctvo. Komunikácia zabezpečuje neustály prehľad o objednaných skladových zásobách a ich rezerváciách v skladoch. Deje sa tak i z pohľadu na obchodných partnerov.

Objednávky je možné zobrazovať podľa rôznych používateľom zadaných kritérií, napr. podľa typu objednávky (všetky objednávky, len došlé, odoslané objednávky), podľa stavu spracovania (všetky, spracované, nespracované), podľa stavu expedície (všetky, expedované, neexpedované), zobrazenie z hľadiska výroby (všetky položky, len výrobné objednávky, len nevýrobné objednávky) a pod.

Objednávky obsahujú:
  • Rezervácie. Objednávky, prostredníctvom ktorých si odberatelia zabezpečujú dodanie tovaru a služieb môžu zároveň slúžiť ako rezervácie, a to s časovým obmedzením alebo bez obmedzenia. Objednané skladové zásoby pre daného odberateľa sa rezervujú a voľná zásoba na sklade sa následne zníži o rezervované množstvo. Ak rezervácia s časovým obmedzením nie je do stanovenej lehoty vybavená, automaticky sa zruší a rezervované skladové zásoby na sklade sa uvoľnia
  • Automatické objednávky. Ide o mechanizmus pre automatické sledovanie a optimalizáciu skladových zásob s tromi základnými spôsobmi využitia: objednávanie z centrálnych skladov, objednávky na výrobu, objednávky na dodávateľa. Voľba pracuje s niekoľkými kategóriami (napr. sortiment, obrat tovaru, dodacie lehoty, minimálne zásoby), ktoré je možné rôzne definovať a nastavovať. Objednávanie z centrálnych skladov maximálne zjednodušuje a sprehľadňuje prácu zamestnanca pri udržiavaní optimálneho stavu na vedľajších skladoch. Objednávky na výrobu vznikajú pri nedostatočnom stave výrobkov a polotovarov na pokrytie objednávok (aj polotovarov pre objednané výrobky).Objednávky na dodávateľa vznikajú pri znížení stavu skladových zásob pod nastavenú úroveň.
  • Výrobné objednávky. Zobrazujú sa objednávky na výrobu, ich stav (zaradené, nezaradené, vyrobené) a v prípade zaradených objednávok ich rozpracovanosť.
  • Objednávky je možné plánovať, t.j. časovo rozložiť výrobu, alebo zaraďovať do výroby.
  • Osobitnou možnosťou je elektronická komunikácia s technologickými jednotkami
  • Spracovanie a presúvanie. Spracovať objednávku znamená, že z existujúcej objednávky (podľa typu došlá, odoslaná) sa vystaví faktúra, zálohová faktúra, alebo dodací list. Keď sa objednávka označí ako vybavená, už nie je ponúkaná na ďalšie spracovanie. V prípade jej opravy sa však tie položky, ktoré nie sú celkom spracované znovu označia ako nevybavené. Objednávky je taktiež možné presúvať do výroby, konkrétne do plánu výrobkov.
  • Zostavy s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
  • Doklady s možnosť exportu do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu

 

Posledná zmena (Štvrtok, 08 Júl 2010 12:49)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg