Domov Zoznam modulov CRM


CRM - Riadenie vzťahov v KPIS WINCODEX

Modul CRM slúži pre evidenciu vzťahov so zákazníkmi, evidenciu a podporu marketingových aktivít, pomáha nadväzovať nové obchodné vzťahy a udržiavať vzťahy so súčasnými obchodnými partnermi.

Modul  zároveň slúži na riadenie vnútorných vzťahov pre samotných používateľov KPIS WINCODEX.

CRM obsahuje:
  • Evidenciu rôznych typov firiem s uvedením názvu a sídla firmy, adresy, telefónu, faxu, emailu, čísla bankových účtov, zoznam kontaktných osôb
  • Evidenciu uzavretých zmlúv
  • Evidenciu návštev
  • Zoznam oslovených kontaktov
  • Možnosti odoslania e-mailu priamo na naviazané kontakty
  • Možnosť prepojenia cez internet pomocou portálu pre zákazníkov
  • Evidenciu úloh pridelených jednotlivým zamestnancom, editáciu ich obsahov, tlač úloh a export a import úloh z externých programov do programu WINCODEX, možnosť odosielania úloh elektronickou poštou
  • Spracovanie úloh, t.j. zobrazenie úloh pre zamestnanca rozdelené na analýzy, riešenia a kontroly podľa stavu spracovania úlohy
  • Diár a pripomienky, ktorý slúži na vytváranie odkazov a pripomienok pre ostatných zamestnancov ale aj samotnému zamestnancovi
  • Evidenciu vnútropodnikových porád

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 08:02)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvr_2009.jpg