Domov Zoznam modulov Zásoby


Zásoby

Modul rieši komplexnú oblasť skladového hospodárstva rôznych typov organizácií, v súlade s legislatívnym prostredím a praxou v SR, bez ohľadu na veľkosť a územnú štruktúru organizácie.


V rámci projektu je integrovaný do väčšieho celku - modulu Obchod, ale je plne funkčný aj samostatne. Prepojený je aj s ďalšími modulmi, ako sú modul Objednávky a rezervácie, Fakturácia, Fiškálna pokladňa, Doprava, Výroba a Účtovníctvo. Z hľadiska časovej náročnosti, prepojenia zaručujú optimum, ako i eliminácie rizika výskytu prípadných nezrovnalostí v údajovej základni, pretože každý údaj vstupuje do systému len raz a automatizovane sa prenáša do ostatných modulov.

Zásoby obsahujú:

 • Evidenciu ľubovoľného počtu skladov s možnosťou vymedzenia výrobných skladov
 • Evidenciu skladových kariet s rozlíšením na jednotlivé druhy zásob (vlastné výrobky, materiál, tovar, obaly..)
 • Evidenciu variant v rámci skladových kariet
 • Možnosť priradenia obrázku ku skladovej karte
 • Evidenciu príjmov a výdajov zásob podľa skladov
 • Oceňovanie úbytku zásob rovnakého druhu metódou váženého aritmetického priemeru, alebo metódou FIFO
 • Evidenciu cien a cenotvorbu
 • Údržbu aktuálneho stavu cenoviek
 • Vstup údajov prostredníctvom čítačov čiarových kódov na základe EAN kódov na skladovej karte
 • Generovanie a tlač vlastných EAN kódov a ich následne používanie
 • Evidenciu vratných obalov (obalové kontá) podľa jednotlivých dodávateľov a odberateľov
 • Automatizované hromadné prevody medzi skladmi, hromadný výdaj zásob zo skladu
 • Prepracovaný systém inventúry s automatizovaným zápisom inventúrnych rozdielov na skladové karty
 • Sledovanie minimálneho a maximálneho množstva na skladovej karte
 • Evidenciu a tlač bezobrátkových  zásob
 • Špeciálne funkcie slúžiace ku komplexnej kontrole a rekonštrukcii stavu zásob
 • Štandardné, špeciálne a kontrolné zostavy pre evidenciu zásob, vyhodnocovanie stavu zásob, s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, do PDF súborov, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady (príjemky, výdajky, prevodky, dodacie listy, faktúry) s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, do PDF súborov, ako obrázok do e-mailu
 • Tlač BAR kódov
 • Rôzne možnosti triedenia matričného súboru skladových kariet a to podľa čísla skladovej karty, názvu skladovej karty, EAN kódu
 • Automatizované zaúčtovanie pohybov na sklade
 • Uzávierku skladov

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 08:10)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_POTVRPOD19_1.jpg