Domov Zoznam modulov Doprava Kniha jázd

Kniha jázd

Kniha jázd je podrobne prepracovaný modul, ktorý slúži na evidenciu a sledovanie prevádzky motorových vozidiel, prevádzkovaných v rámci organizácie a na vytváranie cestovných príkazov. Je navrhnutý tak, aby  zakladanie evidencie jednotlivých jázd bolo pre používateľa čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie.

Modul môže pracovať samostatne, ale aj v prepojení na modul Dlhodobý majetok.

Kniha jázd obsahuje:
 • Evidenciu vozidiel
 • Evidenciu dopravných smerov
 • Evidenciu dopravných vzdialeností
 • Evidenciu sadzieb náhrad pre motorové vozidlá
 • Evidenciu cien pohonných hmôt
 • Evidenciu sadzieb stravného
 • Automatické generovanie dopravných smerov
 • Evidenciu prevádzky motorových vozidiel
 • Evidenciu spotreby pohonných hmôt podľa záznamu o prevádzke vozidla
 • Tvorbu a tlač knihy jázd
 • Tvorbu a tlač cestovných príkazov
 • Vyúčtovanie cestovných výdavkov
 • Možnosť exportovať výstupné zostavy do Wordu, Excelu, do PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu

 

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 09:41)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_UrazDavka_2009.jpg