Domov Zoznam modulov Pokladňa


Pokladňa

Modul Pokladňa je určený pre evidenciu a účtovanie pokladničných dokladov s automatickým spracovaním pokladničných kníh.

Pokladňa obsahuje:

 • Ľubovoľný počet pokladní tuzemských resp. valutových
 • Zoznam pokladní, ktorý pozostáva z popisu každej pokladne, k nej prislúchajúceho kódu peňažnej meny a analytického účtu, na ktorom sa pohyby príslušnej pokladne účtujú
 • Evidenciu pokladničných dokladov s automatickým spracovaním pokladničných kníh
 • Samostatné automatické číslovanie pokladničných dokladov pre každú pokladničnú knihu, a to podľa spoločnej číselnej rady pre príjmové a výdavkové pokladničné doklady, t.j. číslovanie podľa chronologického hľadiska, resp. podľa samostatnej číselnej rady pre príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 • Pokladničné operácie, ktorými je riadené nahrávanie pokladničných dokladov
 • Automatizované zápisy do pokladničných kníh z dennej uzávierky Fiškálnej pokladne, ak sa používa modul Fiškálnej pokladne, resp. pri predaji za hotovosť, cez moduly Obchod alebo Faktúry. V obidvoch prípadoch sa automatizovane vytvorí príjmový pokladničný doklad, ktorý spĺňa požiadavky na zjednodušený daňový doklad.
 • Automatizované prepojenie úhrad faktúr evidovaných v pokladničných dokladoch na knihu faktúr
 • Automatizovaný prepočet aktuálneho zostatku pokladne
 • Mincovku hotovosti, ktorá slúži pri kontrole fyzického stavu pokladníc na ich zostatok
 • Inventarizáciu pokladne a tlač inventarizačného zápisu o vykonaní inventúry pokladne
 • Automatizované zaúčtovanie pokladničných operácii podľa nastavených parametrov: intervaly dátumov, účtov pokladní a ich kombinácie
 • Definovanie prístupových práv k jednotlivým pokladniam
 • Zostavy s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady. Ponúkané sú štandardné príjmové a výdavkové pokladničné doklady, ktoré okrem predpísaných náležitosti obsahujú aj účtovný predpis o ich zaúčtovaní.
 • Možnosť exportu dokladov do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Koncoročné spracovanie, t.j. otvorenie pokladničných kníh

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 11:15)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ziadost_rzd2009_1.jpg