Domov Zoznam modulov Mzdy Personalistika


Personalistika

Personalistika je určená pre vedenie personálnej agendy v organizácii. Svojím rozsahom a funkčnosťou je vhodná pre všetky typy podnikateľských subjektov so všetkými skupinami zamestnancov.

Personalistika obsahuje:  
  • Evidenciu predchádzajúcich zamestnaní a podkladov pre štatistiku
  • Evidenciu o vzdelaní zamestnancov a absolvovaní kurzov
  • Evidenciu o preukazoch zamestnancov
  • Možnosť zobrazenia fotografie zamestnanca
  • Spracovanie a evidencia pracovnej zmluvy zamestnanca
  • Rôzne zostavy a doklady s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súborov, ako obrázok do e-mailu
Štatistika a výkazy obsahujú:  
  • Štvrťročný výkaz o práci – Práca 2 – 04
  • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 , zabezpečovaný spoločnosťou Trexima, s možnosťou exportu na zvolené médium
  • Rôzne zostavy a doklady s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súborov, ako obrázok do e-mailu

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 07:40)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg