Domov Zoznam modulov Banka

Banka

Modul Banka umožňuje používateľovi evidovať ľubovoľný počet bankových účtov v rôznych bankách, menách, so záznamom pohybov na každom bankovom účte osobitne.

Modul je dostatočne flexibilný, zaevidované aj zaúčtované bankové výpisy je možné dodatočne opravovať, zrušiť, prípadne dopĺňať o nové položky.

Banka obsahuje:
 • Evidenciu vlastných bankových účtov
 • Evidenciu a vystavovanie príkazov na úhradu tuzemských a zahraničných
 • Evidenciu a vystavovanie príkazov na inkaso tuzemských a zahraničných
 • Evidenciu bankových výpisov
 • Automatizované prepojenie úhrad faktúr evidovaných v bankových výpisoch na knihu faktúr
 • Automatizované preberanie bankových výpisov prostredníctvom elektronického bankovníctva, t.j. Homebankingu
 • Automatizované odosielanie príkazov na úhradu a inkaso prostredníctvom elektronického bankovníctva, t.j. Homebankingu
 • Zaúčtovanie bankových výpisov
 • Prepočet zostatku na vedených bankových účtoch
 • Koncoročné spracovanie
 • Tlač originálnych dokladov, t.j. príkazov na úhradu priradených k jednotlivým bankám a export do PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Zostavy s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu
Homebanking obsahuje:
 • Modul prostredníctvom elektronického bankovníctva zabezpečuje prepojenie KPIS s peňažnými ústavmi, t.j. ich vzájomnú obojsmernú komunikáciu v elektronickej forme
 • Jednoduché spracovanie pohybov na bankových účtoch  a príkazov na úhradu. Predpokladom funkčnosti modulu je zmluva banky s klientom o dodaní modulu elektronického bankovníctva a jeho používaní.
 • Každá banka má vlastný modul a spôsob fungovania. Vieme zabezpečiť komunikáciu modulu Homebanking s modulom elektronického bankovníctva každej banky

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 09:44)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg