Domov Novinky v KPIS Wincodex Nový číselník Fondov

Nový číselník Fondov


Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 a maximálny vymeriavací základ od 1. júla 2010

Dňa 30. apríla 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 (ďalej len „opatrenie“).

Podľa § 1 opatrenia č. 164/2010 Z. z, suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 je 8 934 EUR.

Maximálny vymeriavací základ podľa § 138 ods. 10, 11, 13 a 14 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je mesačne 4-násobok, resp. 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, a v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Na základe uvedeného právneho stavu v období od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je maximálny vymeriavací základ mesačne

  • na platenie poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume 1 116,75 EUR (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v sume 1 084,55 EUR),
  • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity  v sume 2 978,00 EUR (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v sume 2 892,12 EUR).

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 13:11)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg