Domov Novinky v KPIS Wincodex Oznámenie č. 373/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Oznámenie č. 373/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2024 je:

a) 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa §120 ods. 4 a § 120 ods. 5 Zákonníka práce na rok 2024 sú nasledovné:

 

Stupeň náročnosti práce         Koeficient MM      MMM       MHM 40 h/t        MHM 38,75 h/t        MHM 37,5 h/t

                         1.                          1,0           750 €          4,310 €                 4,449 €                4,597 €

                         2.                          1,2           866 €          4,977 €                 5,138 €                5,309 €

                         3.                          1,4           982 €          5,644 €                 5,826 €                6,020 €

                         4.                          1,6        1 098 €          6,310 €                 6,514 €                6,731 €

                         5                           1,8        1 214 €          6,977 €                 7,202 €                7,442 €

                         6                           2,0        1 330 €          7,644 €                 7,891 €                8,154 €

 

Mzdové zvýhodnenie od 1.1.2024

Od 1.6.2023 sú mzdové zvýhodnenia opäť naviazané na minimálnu hodinovú mzdu.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase.

 

V súvislosti so zvýšením minimálnej hodinovej mzdy nie sú potrebné vykonať úpravy v projekte, nakoľko algoritmy pre výpočet mzdovej sadzby sú od 1.6.2023 upravené tak, aby vychádzali z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre príslušné obdobie.

Ide o uvedené mzdové zvýhodnenia za:

- za prácu v sobotu: § 122a ZP

- za prácu v nedeľu: §122b ZP

- nočnú prácu: §123 ZP

- nočnú prácu - rizikovú:  §123 ZP

- kompenzáciu (príplatok) za sťažený výkon: §124 ZP

- pohotovosť neaktívnu mimo pracoviska: § 96 ods. 5 ZP

 

Mzdové zvýhodnenia od 1.1.2024 /naviazané % na minimálnu hodinovú mzdu/

 Druh mzdového zvýhodnenia                                                     Mzdové zvýhodnenia     Mzdové zvýhodnenia

                                                                                               do 31.12.2023                od 1.1.2024

 

Najmenej*: pri zaokrúhlení na 2 desatinné miesta

Systémové nastavenie: zaokrúhlené na 4. desatinné miesta

 

Príplatok za prácu v sobotu                                                  Najmenej 2,02 €             Najmenej* 2,16 €

                                                                                              (50 % MHM: 2,0115)       (50 % MHM: 2,155)

Príplatok znížený príplatok za                                                     Najmenej 1,82 eur          Najmenej* 1,94 eur

za prácu v sobotu                                                                     (45 % MHM: 1,81035)     (45 % MHM: 1,9395)

Príplatok za prácu v nedeľu                                                       Najmenej 4,03 eur          Najmenej* 4,31 eur

                                                                                              (100 % MHM: 4,023)      (100 % MHM: 4,310)

 Znížený príplatok za prácu v nedeľu                                           Najmenej 3,63 eur            Najmenej* 3,88 eur 

                                                                                              (90 % MHM: 3,6207)        (90 % MHM: 3,879)

Príplatok za nočnú prácu pri                                                      Najmenej 1,61 eur            Najmenej* 1,73 eur

nerizikovej práci                                                                       (40 % MHM: 1,6092)        (40 % MHM: 1,724)

 

Príplatok znížený za nočnú prácu                                               Najmenej 1,41 eur            Najmenej* 1,51 eur

pri nerizikovej práci                                                                  (35 % MHM: 1,40805)      (35 % MHM: 1,5085)

Príplatok za nočnú prácu pri                                                      Najmenej 2,02 eur            Najmenej* 2,16 €

rizikovej práci                                                                          (50 % MHM: 2,0115)        (50 % MHM: 2,155)                          

Mzdová kompenzácia za sťažený                                               Najmenej 0,81 €               Najmenej* 0,87 eur

výkon práce                                                                            (20 % MHM: 0,8046)         (20 % MHM: 0,862)

Neaktívna pracovná pohotovosť                                                Najmenej 0,81 €                Najmenej* 0,87 eur

mimo pracoviska                                                                     (20 % MHM: 0,8046)          (20 % MHM: 0,862)

 

Riešenie v KPIS WinCodex

- aktualizovaný Číselník stupňov náročnosti práce

- v súvislosti so zvýšením mzdových zvýhodnení od 1.1.2024 nie je v programe potrebné vykonať žiadne úpravy.

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_UrazDavka_2009.jpg