Domov Novinky v KPIS Wincodex Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2022 a jeho vplyv na platenie poistného v roku 2024

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2022 a jeho vplyv na platenie poistného v roku 2024

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného

vymeriavacieho základu za rok 2022. Jeho hodnota je 15 648 € a má vplyv na výpočet:

·       maximálneho VZ na platenie poistného na sociálne poistenie v roku 2024

·       maximálneho denného VZ pre náhradu príjmu a nemocenské vyplácané pre DPN vzniknutú v roku 2024

·       maximálneho VZ pre platenie preddavkov z dividend vyplatených za obdobie rokov 2011 až 2016

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2022 a jeho vplyv na výšku Vymeriavacích základov platných od 1.1.2024:

1. maximálny vymeriavací základ mesačne pre platenie poistného na sociálne poistenie: 9 128 €

    (t. j. 7 násobok 1/12 VVZ, ktorá sa rovná 1 304 €)

2. maximálny denný VZ náhrady príjmu definovaný v parametroch miezd v záložke Výpočty - Náhrada príjmu: 85,7424 €

3. maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend do zdravotných poisťovní: týka sa dividend vyplatených za obdobie rokov od 2011 do 2016: 78 240 €

 

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Prehladv10_Pg1.jpg