Domov Novinky v KPIS Wincodex Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti - tlačivo platné za zdaňovacie obdobie 2023 /POT395v23/

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti - tlačivo platné za zdaňovacie obdobie 2023 /POT395v23/

Finančné riaditeľstvo SR odbor daňovej metodiky dňa 27.4. 2023 určilo na zdaňovacie obdobie roku 2023 nový vzor tlačiva:

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie .......“ - POT395v23.

 

Tlačivo zapracované v module  Mzdy – Daňový úrad – Potvrdenie o príjmoch fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2023.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_VSZP_2009_1.jpg