Domov Novinky v KPIS Wincodex Štatistika 2023 - Práca/A 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch, Práca/B 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch za rok 2023

Štatistika 2023 - Práca/A 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch, Práca/B 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch za rok 2023

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované nové tlačové doklady platné pre rok  2023 pre štatistické výkazy:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
praca204_10_1.jpg