Domov Novinky v KPIS Wincodex 14/DZPaU/2022/MU - Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov

14/DZPaU/2022/MU - Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o DzP.

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojom portáli dňa 20.5.2022 Metodické usmernenie 14/DZPaU/2022/MU k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) o dani z príjmov

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf

                                   

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg