Domov Novinky v KPIS Wincodex Sumy stravného 2022

Sumy stravného 2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 z 31. marca 2022 o sumách stravného

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

§2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

 

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

 

 Výdavky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Daňovými výdavkami zamestnávateľa sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie:

- vo výške najmenej 55 % z ceny jedla

- najviac však za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, od 1.5.2022 maximálne do výšky 3,30 €.

 

 

Hodnota stravovacích poukážok od 1.5.2022

V zmysle § 152 ods. 4  Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať:

- najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, to znamená, že

  od 1. 5. 2022 musí predstavovať najmenej 4,50 €. Do 30.4.2022 je minimálna suma stravovacej

  poukážky 3,83 €.

 

Nakoľko  minimálny príspevok zamestnávateľa  na stravovanie predstavuje 55% z ceny jedla, pri stravovacích poukážkach alebo finančnom  príspevku je povinný od 1.5.2022 poskytnúť zamestnancovi príspevok najmenej vo výške 2,48 € (t. j.  55% zo 4,50 €).

 

Opatrenie č. 117/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 z 31. marca 2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

ustanovuje:

 

§1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura.

 

§2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie

cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

 

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.


 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPA_1.jpg