Domov Novinky v KPIS Wincodex Štatistický výkaz Práca 2 -04

Štatistický výkaz Práca 2 -04

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované 2 nové výkazy Práca 2-04 platné pre rok 2022:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg