Domov Novinky v KPIS Wincodex Oznamovacia povinnosť voči ZP a SP od 1.10.2021

Oznamovacia povinnosť voči ZP a SP od 1.10.2021

                                                      ZP – Oznámenie                           SP - RLFO        

                                                      o zmene platiteľa

Dočasná pracovná neschopnosť      DPN max. do 10 KD:

do 52. týždňov                                   oznamuje sa kódom 1O Z a 1O K        neoznamuje sa

                                                          DPN viac ako 10 KD:

                                                          oznamuje sa kódom 1O Z,

                                                          kód 1O K – neoznamuje sa*                                                                                                                             

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni                                       neoznamuje sa*                                    Dátum vzniku /zániku

                                                                                                                        Dôvod prerušenia: 8

                                                                                                                        Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                        § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni po uplynutí                    neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

predĺženého podporného obdobia                                                                   Dôvod prerušenia: 13

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                                  

COVID - 19                                        neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

                                                                                                                        

Ošetrovanie člena rodiny

Krátkodobé –  do14                           neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

Kalendárnych dní

 

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                Typ RLFO: Prerušenie

od 15. kalendárneho dňa                  neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

                                                                                                                         Dôvod prerušenia: 4

                                                                                                                         Lehota oznámenia:8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/

Ošetrovanie člena rodiny

Dlhodobé – do 90                             neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa

Kalendárnych dní

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                 Typ RLFO: Prerušenie

Dlhodobé – od 91.                            neoznamuje sa*                                      Dátum vzniku /zániku

kalendárneho dňa                                                                                            Dôvod prerušenia: 12

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Ošetrovanie člena rodiny                                                                             

COVID - 19.                                      neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa                  

Neplatené voľno/absencia                      Kód 2N Z/ 2N K                                              Typ RLFO: Prerušenie

                                                                Lehota oznámenia: do konca                         Dátum vzniku /zániku

                                                                nasledujúceho mesiaca  po                            Dôvod prerušenia: 1, 3

                                                                mesiaci v ktorom začalo/skončilo                   Lehota oznámenia: 8 KD

                                                                neplatené voľno/absencia                              § 231 ods. 1,  písm. c/         

Materská                                                                                                                 

dovolenka                                                neoznamuje sa*                                               neoznamuje sa

Rodičovská                                             Odhláška zo ZP                                               Typ RLFO: Prerušenie

dovolenka                                               posledným dňom MD                                       Dátum vzniku /zániku

                                                             kódom 2 K                                                        Dôvod prerušenia: 6

                                                             Lehota oznámenia:  8 KD                                 Lehota oznámenia: 8 KD

                                                               § 24 písm. c/                                                   § 231 ods. 1,  písm. c/

 Účasť na zákonom                                Kód 2S Z/ 2S K                                                 neoznamuje sa

 

* neoznamuje sa  - príslušnej zdravotnej poisťovni nahlasuje Sociálna poisťovňa          

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg