Domov Novinky v KPIS Wincodex Životné minimum od 1.7.2021 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Životné minimum od 1.7.2021 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 244/2021 Z. z. z 18. júna o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2021  sumy životného minima nasledovne:

       ·       218,06 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       152,12 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         99,56 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

 Vplyv sumy životného minima platného od 1.7.2021 na daňové veličiny, exekučne zrážky a priznanie PSD

 

 

 Vybraná veličina                            Suma v €   Platnosť od – do        Výpočet

Daňový bonus na dieťa - mesačne         23,57 €      1.1.2022-31.12.2022      koeficient zvýšenia

dieťa nad 15 rokov                                                                                                 sumy ŽM

Daňový bonus na dieťa – mesačne        47,14 €      1.1.2022-31.12.2022      koeficient zvýšenia

dieťa do 6 rokov                                                                                                      sumy ŽM

Daňový bonus na dieťa – mesačne        43,60 €      1.1.2022-31.12.2022      1,85 násobok DB

dieťa do 6 rokov do 15 rokov

Nezdaniteľná časť základu dane           381,61 €                                             1/12 ročnej NČZD

na daňovníka (NČZD)                           mesačne

                                                            4 579,26 €     1.1.2022-31.12.2022       21-násobok sumy ŽM

                                                                ročne              

Základ dane z príjmov FO, po

ktorého prekročení dochádzku ku      20 235,97 €    1.1.2022-31.12.2022      92,8-násobok sumy ŽM

kráteniu ročnej NČZD

 

Základ dane z príjmov FO, po              3 212,75 €

 ktorého prekročení sa uplatňuje           mesačne

 25 % sadzba dane                             38 553,01 €    1.1.2022-31.12.2022     176,8-násobok sumy ŽM

                                                               ročne            

Daň z príjmov sa nevyrubí

a neplatí,  ak celkové zdaniteľné           2 289,63 €   1.1.2022-31.12.2022      ½ ročnej NČZD

príjmy daňovníka nepresiahnu sumu

Suma novopriznaného predčasného

starobného dôchodku, ktorú musí            261,70 €   1.7.2021-30.6.2022         1,2-násobok sumy ŽM

poistenec dosiahnuť, aby mohol

požiadať o nárok na PSD

Základná suma pri exekučných

zrážkach (nepostihnuteľná)                      218,06 €   1.7.2021-30.06.2022       1-násobok sumy ŽM

 

 

Úpravy v KPIS WinCodex

 

1. Upravené parametre miezd od 1.7.2021: cez dátum DDO 30.6.2021

1.1. Záložka: Výpočty - Životné minimum: upravená  Suma životného minima  na 218,06 eura

 

 2. Upravené parametre miezd od 1.1.2022: cez dátum DDO 31.12.2021

 2.1.  Záložka: Odpočítateľné položky

         - Nezdanená mzda - mesačná odpočítateľná položka:              na 381,61 eura

         - Nezdaniteľná časť základu dane za rok:                                  na 4 579,26 eura

         - Nezdaniteľná časť základu dane za rok na manželku:            na 4 186,75 eura

         - Daňový bonus:                                                                         na 23,57 eura

         - Daňový bonus na dieťa do 6 rokov:                                         na 47,14 eura

         - Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov:                               na 43,60 eura

 

3. Upravená daňová tabuľka platná od 1.1.2022: cez dátum DDO 31.12.2021

3.1. Druh dane 1 - mesačná: 

        - 19 % z 1/12 základu dane do 176,8-násobku sumy ŽM:  na 3 212,75 eura

        - Výška základu dane, po prekročení ktorej musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %).: sa mení na 3 212,75 eura  /1/12 zo 176,8-násobok sumy životného minima/.

 3.2. Druh dane 2 - ročná:

       - 19 % zo  základu dane do 176,8-násobok sumy ŽM: 38 553,01 eura

       -  Výška základu dane, po prekročení ktorej musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %).: na 38 553,01 eura  /176,8-násobok sumy životného minima/.

 

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 13:08)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_POTVRPOD19_1.jpg