Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021 do 31.12.2021

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021 do 31.12.2021

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica vydalo v marci 2021 metodický pokyn č. 23/DZPaU/2021/MP s účinnosťou od 1.7.2021 k uplatňovaniu daňového bonusu  podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.03.16_023_DZPaU_2021_MP_dan_bonus.pdf

V KPIS WinCodex v module Mzdy  nové parametre s možnosťou editácie pre poskytnutie DB na vyživované dieťa od 6 do 15 rokov veku v sume 39,47 eur budú prístupné v parametroch miezd až v zápise platnom  od 1.7.2021.

 

 

01.01.-30.6.2021

01.07.31.12.2021

Minimálna mzda

623,00

623,00

Polovica minimálnej mzdy

311,50

311,50

6-násobok minimálnej mzdy

3738,00

3738,00

Suma DB  na vyživované dieťa

do 6 rokov veku

46,44

46,44

Suma DB  na vyživované dieťa

od 6 do 15 rokov veku

23,22

39,47

Suma DB  na vyživované dieťa

od 15 do 25 rokov veku

23,22

23,22

 

 

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 10:54)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg