Domov Novinky v KPIS Wincodex Sociálna poisťovňa od 1.1.2021- nové tlačivá pre mesačný výkaz poistného, výkaz poistného a príspevkov, nová xml schéma

Sociálna poisťovňa od 1.1.2021- nové tlačivá pre mesačný výkaz poistného, výkaz poistného a príspevkov, nová xml schéma

Sociálna poisťovňa - Elektronické služby

Nová verzia Výkazov poistného a príspevkov (VP) a Mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV)

 

Dňa 26.1.2021 bola na portál SP - Elektronické služby nasadená nová verzia MV a VP (v.2021), v ktorej je pridaný nový údaj - IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu).


Platnosť novej verzie je od obdobia MV a VP 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre MV je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre VP je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a len za riadky prílohy s obdobím od 01/2021 a vyššie, čo v prípade VP spracovaného v KPIS WinCodex (nepravidelný príjem a príjem po ukončení ak sa príjem bude rozpočítavať na rok 2021 a vyššie) sa bude týkať spracovania miezd za výplatné obdobie najskôr január 2021.

VP v novej verzii bez uvádzania IČPV je potrebné zaslať už za údaje spracované za výplatné obdobie december 2020.

 

Vzhľadom na nové verzie Výkazov poistného a príspevkov (VP) a Mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) boli v KPIS v module Mzdy vykonané tieto úpravy:

 

1. zapracované nové tlačové doklady pre:

     - MV - počnúc výplatným obdobím 1/2021

     - VP - počnúc výplatným obdobím 12/2020

 

2. zapracované nové xml schémy pre:

    - MV - počnúc výplatným obdobím 1/2021

    - VP - počnúc výplatným obdobím 12/2020

 

3. upravený číselník bankových spojení pre Sociálnu poisťovňu:

    - MV: do tlačového dokladu zapísané nové doklady: MESVYKP2021;MESVYKPP2021

    - VP: do tlačového dokladu zapísané nové doklady: MESNVYKP2021;MESNVYKPP2021

 

4. Upravené zostavy pre vykazovanie údajov do Sociálnej poisťovne:

    - SOCPOIPRAC.REP - Vyúčtovanie miezd za pracovníka do Sociálnej poisťovne 2004

    - SOCPOIZAM.REP - Vyúčtovanie miezd za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne 2004 len za zamestnávateľa

    Do zostáv bol doplnený údaj: IČPV

Posledná zmena (Streda, 27 Január 2021 11:30)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_OZNZAM14_1.jpg