Domov Novinky v KPIS Wincodex Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

 

Uvádzanie IČPV na RLFO

Pred dátumom začiatku zobrazovania sa IČPV neuvádza. Kontrola na uvádzanie / neuvádzanie IČPV prebieha podľa dátumu začiatku zobrazovania IČPV (14.1.2021) voči nasledujúcim dátumom na RLFO:

 

- prihláška (len typy 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22) - dátum vzniku poistenia už k existujúcemu PP

- zmena - dátum vzniku zmeny

- prerušenie - dátum vzniku alebo zániku prerušenia

- zrušenia prihlásenia - dátum zrušenia prihlásenia

- odhláška - dátum zániku poistenia

 

Kde je viditeľné IČPV

IČPV je viditeľné v časti „Register“, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla.

Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne 2 krát za deň.

 

Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV.

 

V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo: „Aktuálny stav IČPV“ na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom).

 

Taktiež je viditeľné v časti „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo

dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register“.

 

Kedy je možné použiť IČPV na RLFO

IČPV je možné uviesť a aktívne používať na RLFO po zobrazení konkrétneho poistenia a IČPV v časti „Register“.

Dôvodom je: kontroly správnosti zadaného IČPV prebiehajú voči

  

Spôsob preberania IČPV v KPIS WinCodex do modulu Mzdy

 

1. Zamestnávateľ si z Registra stiahne csv súbor a uloží do ním zvolenej cesty

2. Nový formulár ICPVSP.FRM - Import čísla prideleného SP (IČPV) do matričného súboru zamestnancov:

     -  zapracovaný do menu miezd: Nástroje.

     - slúži na import a evidenciu priraďovania IČPV pracovníkom.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Január 2021 15:28)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPLZ18_1.jpg