Domov Novinky v KPIS Wincodex Informácia pre zamestnávateľov: Sociálna poisťovňa informuje

Informácia pre zamestnávateľov: Sociálna poisťovňa informuje

NEPREHLIADNITE: Aktuálne informácie k novele „IČPV“ a „podnikateľské kilečko“

 

Postupné zobrazovanie IČPV

 Sociálna poisťovňa začína postupne zverejňovať IČPV pre zamestnancov.

Nakoľko ide o veľké množstvo právnych vzťahov, zverejňovanie prebieha postupne.

Informáciu, od akého dátumu bude potrebné IČPV používať, zašle Sociálna poisťovňa všetkým zamestnávateľom formou správy v časti „SPRÁVY“, ktorá je dostupná v hornom menu po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne.

 

IČPV do programu zadávajte až po dátume, ktorý oznámi Sociálna poisťovňa.

Aj keď je už v niektorých prípadoch IČPVv e-Službách viditeľné, pred týmto dátumom sa na RLFO neuvádza.

 

Viac info: https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/

 

Výkaz poistného a príspevkov s hlavičkou 01/2021 (resp. 01992021) - nie je možné zasielať ! Termín splatnosti poistného je 8. februára 2021.

 Nová verzia výkazu poistného a príspevkov bude dostupná najneskôr v prvej polovici januára. 

 

KPIS WinCodex

Vzhľadom k tomu, že SP do dňa 11.1.2021 nezverejnila nové štruktúry xml súboru pre Výkaz poistného zúčtovaného v mzdách v 12/2020, príjem vyplatený v 1/2021, nie je možné Výkazy poistného (nepravidelný príjem, príjem po ukončení) zasielať do SP pred zverejnením novej štruktúry Výkazu poistného SP a zapracovaním do KPIS WinCodex.

O jeho nasadení bude informovať SP, po zapracovaní do mzdového programu bude zamestnávateľ informovaný aplikátorom.

 

 

Adresa pobytu na RLFO - ak je označený príznak „cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike“ s hodnotou „Nie“ - celý oddiel č. 2 sa nevypĺňa. 

Inak povedané - pre FO s pobytom na území Slovenskej republiky už zamestnávateľ neuvádza:

  • adresu pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ, štát)
  • rodné priezvisko
  • štátnu príslušnosť
  • pohlavie
  • Mesto / obec narodenia
  • Štát narodenia

 

Dátumy MD a RD na RLFO zmena - ak ide o oznámenie dátumu začiatku alebo ukončenia materskej / rodičovskej dovolenky, spadajúceho od 1.1.2021 prostredníctvom RLFO - zmena - takáto udalosť sa už neoznamuje. To platí aj v prípade oznámeného začiatku MD alebo RD pred 1.1.2021 - ak ukončenie pripadá na dátumy od 1.1.2021 - RLFO zmena sa už nezasiela.

 

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:03)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
SVDPHv10_1.jpg