Domov Novinky v KPIS Wincodex Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend zdravotných poisťovní od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend zdravotných poisťovní od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend do zdravotných poisťovní: týka sa dividend vyplatených za obdobie rokov od 2011 do 2016: 65 520 eur (výpočet: 67x1 092 eur, kde 1092 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2019).

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:15)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg