Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z. z. z 19. júna 2020 sa upravila suma životného minima k 1.7.2020 z 210,20 eur na 214,83 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 2,20 %.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 zvýšila o 2,20 %, Suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021

-       23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 6 rokov

-      46,44 eura mesačne na dieťa vo veku do 6 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku)

 

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2021, čo predstavuje sumu 3 738 eur (6* 623 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2021, čo predstavuje 311,50 eur (623/2).

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:05)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg