Domov Novinky v KPIS Wincodex Životné minimum od 1.7.2020 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Životné minimum od 1.7.2020 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2020  sumy životného minima nasledovne:

       ·       214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

 Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na veličiny – daňové

Vybraná veličina                            Suma v €   Platnosť od – do        Výpočet

Daňový bonus na dieťa - mesačne         23,22 €      1.1.2021-31.12.2021      koeficient zvýšenia

dieťa nad 6 rokov                                                                                                    sumy ŽM

Daňový bonus na dieťa – ročne              46,44 €      1.1.2021-31.12.2021      koeficient zvýšenia

dieťa do 6 rokov                                                                                                      sumy ŽM

Nezdaniteľná časť základu dane           375,95 €                                             1/12 ročnej NČZD

na daňovníka (NČZD)                           mesačne

                                                            4 511,43 €     1.1.2021-31.12.2021       21-násobok sumy ŽM

                                                                ročne              

Základ dane z príjmov FO, po

ktorého prekročení dochádzku ku      19 936,22 €    1.1.2021-31.12.2021      92,8-násobok sumy ŽM

kráteniu ročnej NČZD

Základ dane z príjmov FO, po              3 165,16 €

 ktorého prekročení sa uplatňuje           mesačne

 25 % sadzba dane                             37 981,94 €    1.1.2021-31.12.2021     176,8-násobok sumy ŽM

                                                               ročne             

Daň z príjmov sa nevyrubí

a neplatí,  ak celkové zdaniteľné           2 255,72 €   1.1.2021-31.12.2021      ½ ročnej NČZD

príjmy daňovníka nepresiahnu sumu

Suma novopriznaného predčasného

starobného dôchodku, ktorú musí            257,80 €   1.7.2020-30.6.2021         1,2-násobok sumy ŽM

poistenec dosiahnuť, aby mohol

požiadať o nárok na PSD

Základná suma pri exekučných

zrážkach (nepostihnuteľná)                      214,83 €   1.7.2020-30.06.2021       1-násobok sumy ŽM

 

Úpravy v KPIS WinCodex

 1. Upravené parametre miezd od 1.7.2020:

 1.1. Záložka: Výpočty - Životné minimum: upraviť hodnotu Suma životného minima z 210,20 eura na 214,83 eura

 2. Upravené parametre miezd od 1.1.2021:

 2.1.  Záložka: Odpočítateľné položky

         - Nezdanená mzda - mesačná odpočítateľná položka: z 367,85 eura na 375,95 eura

         - Nezdaniteľná časť základu dane za rok:                     z 4 414,20 eura na 4 511,43 eura 

         - Nezdaniteľná časť základu dane za rok na manželku:             z 4 035,84 eura na 4 124,74 eura 

         - Daňový bonus:                                                            z 22,72 eura na 23,22 eura

         - Daňový bonus na dieťa do 6 rokov:                            z 45,44 eura na 46,44 eura

 3. Upravená daňová tabuľka platná od 1.1.2021

Upravené hodnoty  pre výpočet mesačnej a ročnej dane:.

3.1 Druh dane 1 - mesačná:

      Výška základu dane, po prekročení ktorej musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %).:

              - z 3 096,95 eura sa mení na 3 165,16 eura /1/12 zo 176,8-násobku sumy životného minima/.

 3.2 Druh dane 2 - ročná:

      Výška základu dane, po prekročení ktorej musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %).:

              - z 37 163,36 eura sa mení na 37 981,94 eura /Ide o 176,8-násobok sumy životného minima/.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_VYSKAPRIJMU16_1.jpg