Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus na dieťa od 1.1.2020

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2020

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z. z. z 12. júna 2019 sa upravila suma životného minima k 1.7.2019 zo 205,07 eur na 210,20 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 2,50 %.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2020 zvýšila o 2,50 %, Suma daňového bonusu na dieťa v roku 2020

-       22,72 eura mesačne na dieťa vo veku od 6 rokov

-      45,44 eura mesačne na dieťa vo veku do 6 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku)

 

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2020, čo predstavuje sumu 3 480 eur (6* 580 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2020, čo predstavuje 290 eur (580 /2).

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Vyppaska.jpg