Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.1.2019

Daňový bonus od 1.1.2019

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/201 Z. z. z 20. júna 2018 sa upravila suma životného minima k 1.7.2018 zo 199,48 eur na 205,07 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 2,807%.

 

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2019 zvýšila o 2,80 %, t.j. o 61 centov z 21,56 eur na 22,17 eur. Suma daňového bonusu za celý rok 2019 je 266,04 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2019, čo predstavuje sumu 3 120 eur (6* 520 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2019, čo predstavuje 260 eur (520 /2).

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:49)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg