Domov Novinky v KPIS Wincodex Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Nový nástroj Sociálnej poisťovne pre prihlasovanie zamestnancov do registra

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle § 231 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov 

a sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca.

 

 

Mobilná aplikácia - obsahuje službu pre predbežné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca do registra poistencov 

a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia (register). Ide o ďalšiu doplnkovú možnosť,  popri  už existujúcich spôsoboch 

zasielania predbežného prihlásenia alebo odhlásenia zamestnanca prostredníctvom SMS, MAIL alebo FAX.

Zamestnávateľ je naďalej povinný po predbežnom prihlásení zamestnanca do registra  do troch (3) dní potvrdiť 

prihlásenie alebo odhlásenie zaslaním riadneho „Registračný list FO“ (RLFO).

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:38)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg