Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela Zákonníka práce od 1.5.2018

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018

S účinnosťou od 1.5.2018 bol zákonom č. 63/2018 Z. z. novelizovaný zákon č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce

 

Novela Zákonníka práce priniesla nasledovné zmeny:

-       úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok

-       nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

-       možnosť vyplácania  letných a vianočných odmien tzv. 13. a 14. platu oslobodeného od daní a odvodov

-       povinnosť zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní pracovnej ponuky  základnú zložku mzdy

 

 

Mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018

 

Novela Zákonníka práce upravuje:

- existujúce mzdové príplatky za prácu vo sviatok:   § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatok

- existujúce mzdové zvýhodnenie za  prácu v noci:  § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

  Pri mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu sa od 1.5.2018 stanovuje aj mzdové zvýhodnenie za

  nočnú prácu rizikovú.

 

Novela Zákonníka práce zavádza nové povinné mzdové zvýhodnenia:

- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu: § 122a - nový paragraf

- mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu: § 122b - nový paragraf

 

*MHM - minimálna hodinová mzda podľa zákona o minimálnej mzde

* PPP - pracovnoprávny priemer

 

Upozornenie:

- druhy miezd nastavené v programe WinCodex sú bez zohľadnenia derogačnej klauzuly

  (t. j. uplatnenie výnimky na mzdové zvýhodnenia)

 

Zamestnávateľ si môže uplatniť výnimku z minimálnych mzdových zvýhodnení  na základe „derogačnej klauzuly" .

Túto výnimku môže využiť len zamestnávateľ, u ktorého sa prevažne pracuje v noci alebo v sobotu, resp. v nedeľu.

Takúto výnimku musí zamestnávateľ uviesť v kolektívnej zmluve (ak sú uňho zriadené odbory) alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý  k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. V prípade uplatnenia výnimky sa zákonné mzdové zvýhodnenia znižujú.

 

Sadzba pri derogačnej klauzule je uvedená v zátvorke (...)

 

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu                                   Minimálne mzdové nároky

 

                                                                     Do 30.4.2018        Od 1.5.2018 do 30. 4. 2019     Od 1.5.2019

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu:

- neriziková práca   § 123 ods. 1,2               20% z MHM          30% *(25%) z MHM               40% *(35%)   z MHM

- rizikovú                 § 123 ods. 1                  20% z MHM          35%             z MHM                50%              z MHM

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu:

- vo sviatok             § 122                             50% z PPP         100%               z PPP              100%              z PPP

- v sobotu               §122a                             0%                       25% *(20%)  z MHM               50% *(45%)   z MHM

- v nedeľu               §122b                             0%                       50% *(45%)  z MHM             100% *(95%)   z MHM

 

 

Riešenie v programe WinCodex

V zmysle platnej legislatívy je potrebné u užívateľa nastaviť parametre uvedených druhov miezd:

- Druh mzdy 132 - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

- Druh mzdy xxx - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu rizikovú (potrebné vytvoriť nový druh mzdy)

- Druh mzdy 138 - Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

- Druh mzdy 134 - Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

- Druh mzdy 142 - Príplatok za sviatok

 

V module Mzdy boli vytvorené nové algoritmy,  ktoré sa definujú do mzdovej sadzby pre jednotlivé druhy miezd:

- 101 - 100% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 120 -   20% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 125 -   25% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 130 -   30% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 135 -   35% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 140 -   40% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 145 -   45% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 150 -   50% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

- 190 -   90% z Minimálnej hodinovej mzdy z PR999

 

Pri pracovnoprávnych vzťahoch založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. pri dohodároch, bolo novelizované  ustanovenie § 223 ods. 2, ktorým sa upravujú aj nároky dohodárov za prácu:

- v sobotu

- v nedeľu

- za sviatok

- za nočnú prácu

- za sťažený výkon práce

 

Minimálna výška plnenia je odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy:

* Minimálna hodinová mzda - MHM

 

Riešenie v programe WinCodex

 

Nové druhy miezd a k nim prislúchajúce pracovné operácie pre dohodárov a definované minimálne mzdové nároky.

Druhy miezd sú nastavené bez zohľadnenia derogačnej klauzuly, sadzba pri derogačnej klauzule je uvedená v zátvorke (...).

 

                                                                      nový DM     od 1.5.2018 do 30.4. 2019     od 1.5.2019

- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu           153        25% z MHM (alebo 20%)       50% z MHM (alebo 45%)

- mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu           154        50% z MHM (alebo 45%)     100% z MHM (alebo 90%)

- mzdové zvýhodnenie za sviatok                        155      100% z MHM                         100% z MHM

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu               156        30% z MHM (alebo 25%)       40% z MHM (alebo 35%) 

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu - riziková 157       35% z MHM                           50% z MHM

- mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce  158       20% z MHM                           20% z MHM

 

 Pre dohodárov je nevyhnutné z dôvodu správneho nápočtu údajov do:

- Potvrdenia o príjme FO

- Ročného zúčtovania dane

nahrávať mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu, sviatok, za nočnú prácu, nočnú prácu rizikovú a príplatok za sťažený výkon práce uvedenými druhmi miezd:

- 153 - Dohody - Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

- 154 - Dohody - Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

- 155 - Dohody - Mzdové zvýhodnenie za sviatok

- 156 - Dohody - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

- 157 - Dohody - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu - riziková práca

- 158 - Dohody - Príplatok za sťažený výkon práce

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:31)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
f_pol104_10_1.jpg