Domov Novinky v KPIS Wincodex Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1.2018

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1.2018

Zákonom č. 351/2017 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

, sa od 1.1.2018 zrušila odpočítateľná položka na ZP pre zamestnávateľa.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je podľa § 13 ods. 4 zákona č.

580/2004 od 1.1.2018 vymeriavací základ jeho zamestnanca neznížený o

odpočítateľnú položku podľa § 13a.

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca a rovnaké

zostávajú aj pravidlá pre jej výpočet. Odpočítateľná položka sa naďalej neuplatňuje pri zamestnancoch

podľa § 11 ods. 7 písm. v/ zákona o zdravotnom poistení a na príjem za práce vykonávané na základe

dohody o prácach mimo pracovného pomeru (dohody), na príjem za práce vykonávanéna základe

príkaznejzmluvy, na príjem žiakov a študentov na odbornej praxi.

 

Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie a štruktúra výkazu v
elektronickej forme sa novelou zákona od 1.1.2018 nemenila.

Príklad na výpočet odpočítateľnej položky a výpočet poistného od 1.1.2018:

 

- príjem z

 

pracovnoprávneho vzťahu: 420 eur

OP = 380 – ((420 –380)*2) = 380 – 80 = 300 eur

Vymeriavací základ vykázany vo výkaze preddavkov:   120 eur, t. j VZ – OP: 420 – 300

Odvod poistného:

zamestnanec      4 % z VZ 120 eur = 4,80 eur
                             zamestnávateľ  10 % z VZ 420 eur = 42 eur

Posledná zmena (Utorok, 17 Apríl 2018 12:51)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_VSZP_2009_1.jpg